KELA tiedottaa - eläkeläisille

Hae joulukuun toimeentulotuki ajoissa

Toimeentulotuen hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin Kelaan, jotta tuki ehtii maksuun ennen joulua.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4 %

Kela on vahvistanut vuoden 2021 kansaneläkeindeksin pisteluvun. Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna 0,4 % kansaneläkeindeksin perusteella.

Asiakkaille on lähetetty ensimmäiset päätökset väliaikaisesta epidemiakorvauksesta – Kela pyytää kevään jälkeen toimeentulotukiperhettä vaihtaneita ottamaan yhteyttä

Lokakuussa väliaikaisen epidemiakorvauksen saa noin 130 000 kotitaloutta. Asiakkaat saavat päätöksen epidemiakorvauksesta kotiinsa postissa. Asiointipalvelussa päätökset näkyvät muutamaa päivää ennen maksupäivää.

Työeläkkeelle jääneellä saattaa olla oikeus lisäksi kansaneläkkeeseen

Kela selvittää jälleen, kuinka monella työeläkkeelle jääneellä olisi oikeus saada työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä. Suurin osa selvityksessä löytyneistä kansaneläkkeeseen oikeutetuista on 65 vuotta täyttäneitä, mutta mukana on myös nuorempia työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä. Kela ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joilla voi olla oikeus kansaneläkkeeseen.

Toimeentulotukiasiakkaat saavat väliaikaista epidemiakorvausta loppuvuonna – korvausta ei tarvitse hakea erikseen

Väliaikaista epidemiakorvausta maksetaan loppuvuoden aikana niille toimeentulotuen asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille, jotka ovat siihen oikeutettuja.